02:15:53UTC M1.5 zona “Perugia”

Lievissimo #Terremoto M1.5 zona Perugia (Sellano) alle 02:15:53 UTC
Lievissimo Terremoto M1.5 zona Perugia alle 02:15:53 UTC


Pubblicato

in

da

Tag: