11:30:33UTC M6.0 zona “Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]”

Violentissimo #Terremoto M6.0 zona Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] (Wortatcha) alle 11:30:33 UTC
Violentissimo Terremoto M6.0 zona Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] alle 11:30:33 UTC


Pubblicato

in

da

Tag: